Rekordy ze světa psů a psovitých.

Nejstarší psovité šelmy se vyvinuly asi před 40 miliony let.

Nejstarší dnes žijící psovitou šelmou je liška hnědá(Urocyron cinereoargenetus) ze Severní a Střední Ameriky. Vyskytovala se zde už před 6-9 miliony let a její způsob života se podstatně nezměnil.

Největším zástupcem čeledi psovitých je vlk (Canis lupus), velikost vlka vykazuje severo-jižní trend, kdy směrem k jihu se vlk zmenšuje. Za největšího jedince vlka se považuje exemplář z Yukonu v Kanadě, který vážil 103 kg.

Pes hřivnatý je často vyšší než vlk, avšak jeho váha je čtvrtinová.

Nejmenší psovitá šelma je fenek(Fennecus zerda), který žije v poučtích severní Afriky a dosahuje váhy 1-1,5kg.

Psík mývalovitý (Nyctereutes procyoniodes) je stejně vysoký jako fenek,asi 20 cm, ale je šestkrát těžší než fenek.

Málo známá je liška kana (Vulpes cana) z jihozápadní Asie a dosahije hmotnosti 0,9 - 1,3 kg, podobně jako fenek.